پلاریتی

پلاریتی :

پلاریتی کردن یعنی همگن کردن انرژی‌‌ها به یک سمت و سو. کسی که در دایره‌ی پلاریتی قرار می‌گیرد انرژی‌های منفی‌اش از بین می‌رود.

بطور کل در انجام پلاریتی ۶ نفر بعنوان عامل و یک نفر بعنوان سوژه نقش دارند. عامل شماره یک لیدر نامیده میشود. نقش لیدر وارد کردن سوژه به یک خلسه عمیق میباشد ، همچنین به عاملین فرمان قرار گرفتن در کنار سوژه و رها کردن او را میدهد.

نحوه قرار گرفتن عاملین در کنار سوژه :

۱- لیدر : دستهایش زیر سر و اطراف گوش سوژه.

۲- عامل شماره ۲ : دست راست روی چاکرای ۶ و دست چپ روی چاکرای قلب.

۳- عامل شماره ۳ : دست چپ روی شانه راست و دست راست روی لگن چپ‌ ( دست راست را که روی لگن است بلرزانید همانند ویبره )

۴- عامل شماره ۴ : دست راست را روی شانه چپ و دست چپ را روی لگن راست ( دست چپ را که روی لگن است بلرزانید )

۵- عامل شماره ۵ : دست چپ کف دست راست و دست راست کف پای چپ.

۶- عامل شماره ۶ : دست راست کف دست چپ و دست چپ کف پای راست.

مراحل انجام پلاریتی :

مراحله ۱ : سوژه در یک وضعیت راحت بر روی تخت قرار گرفته و لیدر او را با یک تکنیک مناسب وارد خلسه عمیق میکند.

مرحله ۲ : در حالیکه لیدر سوژه را وارد خلسه عمیق کرد پنج عامل دیگر در کنار سوژه قرار میگیرند  و لیدر جایگاه اتصال هر یک را به سوژه برای پلاریتی کردن مشخص میکند. سپس لیدر عاملین را شارژ انرژی میکند. به اینصورت که : چشمهای عاملین بسته و تصور کنید که نور سفیدی از آسمان وارد فرق سر شده و آنرا تا و کف پاهایتان هدایت کرده تا جایی که این نور به زمین میرود. « این مرحله ۲ دقیقه طول میکشد.‌»

مرحله ۳ : لیدر دستور تبادل انرژی بین عاملین را میدهد. به اینصورت که : عاملین کف دستهایشان را با سرعت بهم میمالند « حدوداً ۲۰ ثانیه » و بعد دو به دو دستهایشان را روبروی هم بدون برخورد قرار میدهند تا انرژیهایشان برای یکدیگر منتقل شود « این مرحله ۲ دقیقه طول میکشد. »

مرحله ۴ : شروع پلاریتی سوژه – لیدر دستور غیر اتصال به سوژه را میدهد. بطوریکه هر عامل در جای خود قرار گرفته و دستهایش را به چاکرای مربوط به سوژه نزدیک میکند. به اینصورت که : لیدر میگوید عامل شماره ۱ غیر اتصال ، عامل شماره ۲ غیر اتصال و … عامل شماره ۶ غیر اتصال. « این مرحله ۳ دقیقه طول میکشد. »

مرحله ۵ : لیدر دستور ارتباط اتصال عاملین به سوژه را صادر میکند و هر عامل دستهایش را روی چاکرای مربوطه سوژه قرار میدهد. به اینصورت که : عامل شماره ۱ اتصال ، عامل شماره ۲ اتصال و … عامل شماره ۶ اتصال. و سپس تمرکز میکنند و انرژی سفید را از طریق دستهایشان به چاکراهای سوژه هدایت میکنند و شروع به ایجاد لرزش در قسمت لگن سوژه میکنند. به ترتیب سوژه از انرژیهای منفی رها و سرشار از انرژیهای مثبت میشود. « این مرحله ۳ دقیقه طول میکشد.»

مرحله ۶ : در این مرحله لیدر به عاملین دستور میدهد که سوژه را رها کنند. به اینصورت که : عامل شماره ۶ رها، عامل شماره ۵ رها و … عامل شماره ۱ رها. « این مرحله ۱ دقیقه طول میکشد.‌ »

مرحله ۷ : بعد از رها کردن سوژه لیدر باید سوژه را به آرامی از خلسه خارج کند.

نکته : توجه داشته باشید که عاملین بعد از رها کردن سوژه بایستی دستهایشان را با آب سرد و یا آب نمک بشویند.

چکیده پلاریتی :

۱- خلسه عمیق سوژه . ۶ دقیقه

۲- شارژ انرژی عاملین. ۲ دقیقه

۳- تبادل انرژی بین عاملین . ۲ دقیقه

۴- غیر اتصال بودن عاملین به سوژه. ۳ دقیقه

۵- اتصال عاملین به سوژه. ۳ دقیقه

۶- رها کردن سوژه توسط عاملین  و خارج کردن سوژه از خلسه. ۱ دقیقه

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *