پیرانیا، ماهی گوشتخواری که پارس می کند

پیرانیا (piranha)، این ماهی تیزدندان آب های شیرین آمریکای جنوبی برای نشان دادن تسلط خود به رقیب سه نوع صدا از خود تولید می کند.

یک پژوهش تازه در دانشگاه لی یژ بلژیک نشان می دهد که پیرانیا برای تصاحب غذا یا دور کردن رقیب صداهایی مانند پارس سگ از خود در می آورد. پژوهشگران متوجه شدند که هنگام افتادن به تور، ماهی شکم سرخ پیرانیا با نام علمی «پیگوسن تروس ناته ره ری» و از رده پرتو بالگان از خود صدای پارس در می آورند.

پژوهشگران پس از ضبط صدای این ماهیان دریافتند که آنها در رویارویی با دشمن و خطر پارس می کنند.

به نوشته سایت «وایرد»، پیرانیا سه نوع صدای گوناگون در هنگام پیکار از خود در می آورد. گونه ای از این سه نوع صدا مانند پارس است و آن را هنگامی در می آورد که به سرعت به سوی پیرانیای دیگری از رو به رو حمله می برد.

یافته های پژوهشگران که در ژورنال بیولوژی تجربی منتشر شده، نشان می دهد که پیرانیا ها در هنگام افتادن به تور پژوهشگران نیز همین صدا را از خود در آوردند.

صدای گونه دوم صدای کوتاه و کوبه ای مانند طبل است و این زمانی است که ماهی برای به دست آوردن غذا با رقیب خود درگیر شده است و می کوشد با چرخیدن به دور او غذا را از چنگ او به در آورد. صدای گونه سوم صدایی همانند صدای قورباغه و ناله مانند است که آن را هنگام زد و خورد با حریف با با آرواره های خود در می آورد.

پیش از این پژوهشگران تصور می کردند که پیرانیای شکم سرخ با کمک عضله های بادکنک خود این صداها را در می آورد. اما آنها نمی دانستند که چگونه این عمل انجام می شود. تجربه های پژوهشگران نشان داد که صدا از طریق انقباض ماهیچه ها و نه خود بادکنک تولید می شود.

بد نیست بدانیم که ماهی پیرانیایی که گرسنه نباشد غالبا جانوری مسالمت خواه است و در موارد نادر به یک دیگر حمله می برند. این ماهی از ماهی های کوچک و کرم تغذیه می کند.

هم اکنون پژوهشگران سرگرم پژوهش روی این موضوع اند که دریابند این ماهی ها هنگام جفت خواهی نیز صداهایی در می آورند یا نه. آنها برای این کار ناگزیر باید به زیستگاه این ماهی در آبهای برزیل سفر کنند زیرا این ماهی در شرایط بسته آزمایشگاهی تمایلی به جفت گیری از خود نشان نمی دهد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *