چگونه هاله ها را لمس کنیم 

?‍چگونه هاله ها را لمس کنیم
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﻫﺎﻟﻪ ﺭﺍ ﻟﻤﺲ و اسکن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ابتدا باید چاکراهای دست را فعال کنند. این که میگم فعال یعنی روش تسلط پیدا کنید و فقط یکی از روشهای لمس هاله میباشد.
این روش هم نیازمند تمریناتی می‌باشد،
ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻥ این توانایی ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﻼﺵ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺑﺨﺮﺝ ﺩﺍﺩ و ﺫﺭﻩ ﺫﺭﻩ ﺁﻧﺮﺍ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﯼ ﻧﻤﻮﺩ ﻭﻟﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻠﻨﺪ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﮐﻨﺠﮑﺎﻭﯼ ﻭ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺑﺸﺪﺕ ﺩﻭﺭﯼ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻭ فقط ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻟﻤﺲ ﻭ ﺩﯾﺪﻥ ﻫﺎﻟﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻧﺪ.
?
ﺑﺮﺍﯼ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﺤﯿﻂ ﺁﺭﺍﻣﯽ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ کنید.ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺤﯿﻂ ﺭﺍ ﻧﯿﻤﻪ ﺗﺎﺭﯾﮏ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ و یا به صورت ریلکس دراز بکشید، طوری ﮐﻪ ﺑﺪﻥ، ﺳﺮ ﻭ ﮔﺮﺩﻥ ﺭﺍ ﺭﻫﺎ ﮐﻨﯿﺪ.
ﭼﺸﻤﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ ﻭ با ده بار ﺗﻨﻔﺲ ﻋﻤﯿﻖ ﭼﻬﺎﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﯼ ﮐﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﻨﯿﺪ.
۱ ‏) ﺗﻨﻔﺲ ﻋﻤﯿﻖ ﺷﮑﻤﯽ ﺩﻡ ﺍﺯ ﺑﯿﻨﯽ ‏( ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺗﻨﻔﺲ ﻫﻮﺍ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﮑﻢ ﺧﻮﺩ ﺳﺮﺍﺯﯾﺮ ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﺪﻭﻥ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻗﻔﺴﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﺷﻤﺎ ﺭﻓﻠﮑﺲ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ‏)
۲ ‏) ﺍﯾﺴﺖ ﺩﻡ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﺩﻭﺛﺎﻧﯿﻪ
۳ ‏) ﺑﺎﺯ ﺩﻡ ﻋﻤﯿﻖ ﺍﺯ ﺑﯿﻨﯽ
۴ ‏) حبس ﺗﻨﻔﺲ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﺛﺎﻧﯿﻪ
این تمرین تنفس را بخاطر داشته باشید، زیرا بیشتر تمرینات متافیزیکی با تمرین تنفس آغاز خواهد شد.
ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺪﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺭﯾﻠﮑﺲ ﻭ ﻭﺍﻧﻬﺎﺩﻩ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﺑﺪﻥ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻓﮑﺮ ﻋﻀﻮﻫﺎﯼ ﺑﺪﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺳﺘﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮﺍﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺭﯾﻠﮑﺲ ﻭ ﻭﺍﻧﻬﺎﺩﻩ ﺷﻮﻧﺪ.
کف دستان خود را به همدیگر نزدیک کنید و به فاصله ده سانتی متر از هم نگه دارید.
اکنون انتقال انرژی را شروع کنید.
انرژی را با دست راست ارسال کرده و با دست چپ مخلوط کنید ، هنگام تمرین انتقال انرژی را به صورت گرما و یا حالت گزگز شدن کف دست‌ها احساس خواهید کرد.
این تمرین باعث فعالیت چاکرای دست خواهد شد.?
این فقط مبحث کوچکی برای داشتن ذهنیت بیشترتون بود

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *