گرانش

براساس تئوری های پیشفرض مطرح شده برای خلقت جهان در لحظه بیگ بنگ، در لحظاتی پس از بیگ بنگ و در انرژی بالا، سه نیروی مهم طبیعت، یعنی هسته ای قوی، هسته ای ضعیف و الکترومغناطیس در یک قالب(یک نیرو) یا ابر نیروی متقارن جای داشتند. سپس با کاهش دما نسبت به دمای نخستینِ پس از بیگ بنگ، این نیروی یکپارچه به دو نیروی هسته ای قوی و الکتروضعیف شکسته شد.

درنهایتِ تغییر نزولی و کاهش بیشتر دمای جهان، نیروی الکتروضعیف نیز به دو نیروی الکترومغناطیس و هسته ای ضعیف شکسته شدند و سه نیروی نامبرده بوجود آمدند.
اما تکلیف گرانش چه میشود؟

در نظریات مدرن فیزیک همچون نسبیت عام، گرانش را نه فقط یک نیرو، بلکه نتیجهٔ طبیعی خمشِ بافتِ کیهان(فضا-زمان) در حضور جرم و انرژی تعریف میکنند.
یعنی گرانش تنها «نتیجهٔ طبیعی هندسهٔ کیهان است‌ که خود را بصورت نیروی جاذبه نشان میدهد».

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *