‍ ناسا وجود بشقاب پرنده های باستانی را پذیرفت و آن را تأیید کرد .

‍ ناسا وجود بشقاب پرنده های باستانی? را پذیرفت و آن را تأیید کرد . ۳ ژوئن ۲۰۱۹
به نظر می رسد که ناسا نتوانست پدیدۀ بشقابهای پرنده را انکار کند. ناسا در یک مدرک جنجال برانگیز که در سایت رسمی خود منتشر کرد وجود بشقابهای پرنده در سرتاسر تاریخ بشر را تأیید کرد.

این مدرک مهم “اشیاء پرندۀ ناشناخته در تاریخ کلاسیک باستان” نامگذاری شده است. این سند نشان می دهد که چگونه مردمانی که در دوران باستان زندگی می کردند پدیده های عجیب بسیاری را در آسمان مشاهده کرده اند. ناسا بعد از انجام یک مطالعۀ دقیق و کامل به این نتیجه رسیده است که این پدیده ها نمی توانند به پدیده های طبیعی نسبت داده شوند. فقط یک تعداد بسیار اندک از رخدادها علل طبیعی داشته اند. به عنوان مثال: ماه یا آفتاب و ستارگان دنباله دار. اما در مقایسه با مشاهدۀ بشقابهای پرنده در روزگاران باستان، این پدیده های طبیعی که اشتباه فهم شده اند تنها یک درصد بسیار ناچیز را نمایندگی می کنند. نویسندۀ سندی که توسط ناسا منتشر شده است می گوید پدیدۀ بشقابهای پرنده در روزگاران باستان با آنچه که امروز رخ می دهد به گونه ای چشمگیر شبیه است. شهادت آنهایی که یک بشقاب پرنده را دیده اند و یا با آن کنش و واکنش داشته اند با نوشتجات دوران باستان یا نقاشیهای آن روزگاران تقریباً یکسان است.

ظاهراً شاهدان امر برای گزارش این رخدادهای پارانرمال از عبارات نظامی استفاده کردند. در روم، در یک زمستان دشوار در سال ۲۱۸ پیش از میلاد مسیح، “کشتیهای” بسیاری در آسمان ظاهر شدند. در سال ۱۷۳ پیش از میلاد مسیح در لانوویوم (Lanuvium) یک ناوگان کامل در حال پرواز در آسمان دیده شد. در سال ۱۵۴ پیش از میلاد مسیح در کامپسا (Compsa) شاهدان گونه ای از سلاحها را دیدند که در آسمان پرواز می کردند.

در سال ۹۱ پیش از میلاد مسیح، تمام مردم شهر روم توانستند یک گوی عظیم درخشان را در آسمان ببینند که صدایی کر کننده ایجاد کرد. در سال ۷۴ پیش از میلاد مسیح، پلوتارک (یک نویسندۀ یونانی) شهادت داد که خودش یک شئ نقره ای رنگ فلزی را دید که از آسمان به زمین افتاد. در سال ۲۸۵ بعد از میلاد مسیح، در صحرای مصر، آنتون یک دیسک نقره ای را دید که به طور ناگهانی در برابر او ظاهر گشت. و بعد از یک مدت کوتاه دیسک نقره ای در هوا ناپدید گشت. در سال ۱۵۰ بعد از میلاد مسیح، در یک روز روشن تابستانی، شاهدان گفتند که چگونه یک کتاب مقدس عظیم (کتاب مقدس مسیحی) که از چهار سوی آن شعله بیرون می زد در ارتفاع ۱۰۰ فوتی از زمین ظاهر گشت که به روی ابرها رفت. یک خادم سفید پوش نیز کتاب را همراهی می کرد.

نویسندۀ سند اعتراف می کند که شهادت های این شاهدان فقط می توانند نشان دهندۀ وضعیتهایی باشند که مردم تکنولوژی بیگانه را مشاهده کرده اند و بعد سعی کرده اند آن را توضیح دهند. بسیاری از این روایات از منابع بسیار معتبر، مثل شخصیت های بزرگ دوران باستان، پادشاهان، تاریخ نگاران مشهور می آیند. بخش اعظم پدیدۀ بشقابهای پرنده در دوران باستان این اشکال و این ویژگی ها را توصیف می کنند: دیسک یا کره، نقره ای، طلا، یا قرمز، بافت فلزی، گوی های درخشان. معمولاً صدای این اجسام گزارش نشده است، و نوع حرکت این اجسام، معلق در هوا، یا حرکت بسیار سریع و گردش در یک زاویۀ حاده توصیف شده است.

در سال ۱۰۴ پیش از میلاد مسیح تعداد زیادی از شاهدان سلاحهایی را دیدند که بدون مانع در آسمان راه می روند. در سال ۱۰۰ پیش از میلاد مسیح مردم روم یک سپر دایره ای شکل عظیم را دیدند که از غرب به شرق در آسمان پرواز می کرد و از خود جرقه و شعله ساطع می کرد. در سال ۴۳ پیش از میلاد مسیح مردم چیزی را که شبیه به یک کشتی عظیم بود دیدند که از زمین برخاست و حین پرواز از خود صدایی کر کننده ایجاد می کرد. در یهودیه در سال ۶۵ بعد از میلاد مسیح، ارابه هایی در هوا مشاهده شدند که در میان ابرها پرواز می کردنددر طول جنگهای روم با کارتاژ، گزارشاتی از بسیاری کره های آتشین داده شدند که از آسمان سقوط می کردند. بسیاری ممکن است بگویند که ممکن است این کرات آتشین شهاب بوده باشند، اما نحوه ای که این رخداد توصیف شده است نشان می دهد که این کرات چیز دیگری بوده اند. در سال ۲۱۷ پیش از میلاد مسیح، در طول روز، دو ماه سرخ رنگ از زمین برخاستند و یکی از آنها سقوط کرد. در سال ۱۶۸ پیش از میلاد مسیح در نبردی که میان آمیلویس پالوس و پادشاه ایرانیِ مقدونیه رخ داد، کاملاً مشهود بود که چگونه یک کرۀ عظیم شبیه به کرۀ ماه به طور ناگهانی برفراز میدان نبرد ظاهر گشت.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *