نویسنده: مدیر

ﮐﺘﺎﺏ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﻫﻨﺪﯼ ” ﻣﺎﻫﺎﺑﺎﻫﺎﺭﺍﺗﺎ” و ﺗﺌﻮﺭﯼ ﻓﻀﺎﻧﻮﺭﺩﺍﻥ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ

ﮐﺘﺎﺏ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﻫﻨﺪﯼ ” ﻣﺎﻫﺎﺑﺎﻫﺎﺭﺍﺗﻬﺎ ” ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺌﻮﺭﯼ ﻓﻀﺎﻧﻮﺭﺩﺍﻥ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ بسیار مهم است .ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﮐﺘﺎﺏ ﻣﻘﺪﺱ ﻫﻨﺪﯼ ﻗﺮﻥ ۸ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﻣﯿﻼﺩ

آباریمون ها

آباریمون ها که بودند؟

بنا بر افسانه ها آباریمون، نام یک نژاد خاص است که پاهایشان برعکس بوده اما علی‌رغم این مسئله می‌توانستند با سرعت بالایی بدوند.