نویسنده: boshra

وقتی می میریم عوض نمی شویم

به یاد دارم که سعی می کردم نفس بکشم اما به نظر می رسید سخت ترین کار ممکن است. احساس سنگینی روی سینه ام می کردم. چشم هایم را بستم و ناگهان رها شدم. احساس بی وزنی و امنیت می کردم. دیگر نمی ترسیدم. دوباره بچه شده بودم. از بین رفتن کامل آن سنگینی من را متعجب کرده بود.

آیا استرس می تواند خوب باشد؟

همه  اخبار در مورد استرس بد نیست. همان طور که هانس سلی، پیشکسوت تحقیقات در زمینه ی استرس می گوید: استرس چاشنی زندگی است

تجربه پس از مرگ

من به بهشت رفتم

من این داستان را از دو منظر می نویسم، یکی تجربه ی خودم و یکی هم تجربه ی آلیسیا. در شانزدهم جولای ۲۰۰۱ همراه آرمی، هم اتاقیم، بیرون از شهر فرستاده شدم. او به خاطر عمل سزارین به انسداد روده ای مبتلا شده بود.