نویسنده: boshra t69

کلمه‌ی «دلار» از کجا آمده است؟

معدنی در کوه‌های بوهمیا در مرز آلمان و چک امروزی، تولیدکننده‌ی مقادیر زیادی نقره بود که به منبع رسمی ضرب سکه برای امپراتوری روم تبدیل شده بود.