پ پ

دسته: اینترنت و وب

شبکه مخفی‌

هنگامی که در اخبار موردی در رابطه با کشف یک شبکه مربوط با پورنوگرافی کودکان اعلام میشود، احتمال اینکه این خبرمرتبط با یک شبکه مخفی‌ باشد،

فیسبوک و گزینه گرامیداشت درگذشتگان

فیسبوک از تغییرات جدیدی برای نحوه اداره پروفایل‌های درگذشتگان خبر داده است. دوستان و اقوام از این به بعد خواهد توانست یاد فرد درگذشته را در صفحه‌اش زنده نگه دارند.

اینترنت اشیاء، فرصتها و چالش ها

به هم پیوستگی روز افزون شبکه ارتباطی‌ انسانها، اشیا، اطلاعات و پروسه‌ها، همه جنبه‌های زندگی‌ انسان از جمله اقتصاد و دیگر موارد را دستخوش تغییرات چشم گیری کرده است.