پ پ

دسته: تاریخی

شکلات

شکلات ‘تاریخ پنج‌هزارساله’ دارد

شکلات بیش از آنچه تصور می‌شد، قدمت دارد. تازه‌ترین شواهد گیاه‌شناسی نشان می‌دهد که درخت کاکائو که شکلات از میوه آن ساخته می‌شود

کشتی نوح در ایران پیدا شد!

یافته‌ی جدید کاوشگران و باستان‌شناسان، ادعا دارد که بقایای کشتی نوح را در کوهستانی در ایران یافته‌اند.

کالیگولا، امپراطور مجنون

دیوانه ای که برتخت حکومت نشست و جنایت کرد! کالیگولا امپراطور مجنون. نام واقعی او ژولیوس اگوستوس گرمانیکوس بود

هرمی در اعماق! یوناگونی

در سال ۱۹۸۷ در اعماق اب های جنوب ژاپن چیزی کشف شد که تا به امروز نیز هیچ تعریف درستی از مکان، دلیل و عمر ان در دست رس نیست،

تاریخچه سیرک

بشر همواره در فکر یافتن سرگرمی بوده است.در آغاز تمدن بشری دلقک ها،آکروبات ها و رام کننده های حیوانات وجود داشته اند