دسته: تاریخی

استوانۀ کورش

یکی از نشانه‌های خوب مدیریت کورش بر مدنیت‌های متنوعی که به فرمان او درآمده بودند، لوح معروف او است‌، که به سند یا منشور آزادی یا «نخستین اعلامیۀ حقوق بشر» شهرت یافته است‌

نمادهای مقدس عصر سنگ ( عصر حجر )

در خلل دوران پارینه سنگی ( ۱۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰ سال پیش از تاریخ ) اجداد دور ما غالبا از دیوار غارها و رویه ی صخره ها برای به تصویر کشیدن افکار و تجربیاتشان استفاده می کرده اند . 

کاوش در آتشکده آذر برزین مهر

یک گروه باستانشنای ایرانی- لهستانی کاوش هایی را در آتشکده آذر برزین مهر در سبزوار، شمال شرقی ایران آغاز کردند.

اهمیت نقش رستم

چندی است در محافل علمی و رسانه ها ، خبر از عبور ریل راه آهن در چند صد متری آثار نقش رستم می رسد .

نابودی گور خشایار شاه هخامنشی

باستانشناسان بر این باورند که اگربرنامه ساختمان راه آهن اصفهان -شیراز که از نزدیکی نقش رستم در استان فارس می گذرد انجام شود