دسته: تربیت فرزندان

غلبه بر نگرانی‌‌های کودکی

پیشنهاد تازه برای درمان بیش فعالی کودکان

آیا شما هم از بیش فعالی و جنب و جوش بیش از حد کودکان خود خسته شده اند ؟ داروها تنها راه درمان بیش فعالی کودکان نیستند بلکه والدین باید روش های تربیتی و صحیح برخورد با این کودکان را آموزش ببینند.

قنداق کردن نوزاد

نکات تربیتی مهم برای تربیت فرزند پسر

نکات تربیتی برای فرزندان و مخصوصا فرزند پسر.تربیت کودکان تفاوت آنچنانی از نظر جنسیتی ندارد. اما به علت تفاوت شخصیت و رفتار ذاتی آنها نحوه رفتار با آنها اندکی تفاوت دارد. در اینجا به نکات تربیتی فرزند پسر اشاره می کنیم:

نقش خانواده در تربیت فرزندان

دغدغه امروز والدین و آسیب‌های آن

 این روزها به واسطه تک فرزندی در اغلب خانواده‌ها و افزایش سطح رفاه در مقایسه با دهه‌های قبل خانواده ها تمام انرژی و دغدغه فکریشان متمرکز بر فرزند و یا فرزندان است.

چطور با دختربچه‌ها حرف بزنیم؟

گُلدتورپ و لاک وود: تاثیرات شخصی و اجتماعی

گلدتورپ و لاک وود دو روانشناس که در دهه ی ۱۹۶۰ تحقیق می کردند، مشاهده کردند کارگران اتومبیل سازی مورد مطالعه ی آنان هر کدام جهت گیری قبلی متفاوتی نسبت به کار دارند