دسته: تربیت فرزندان

این بدن خودم است!

این بدن خودم است!

در حمایت از فرزندان‌مان به آن‌ها یاد بدهیم که بدن‌شان را حق طبیعی خودشان بدانند. آن‌ها باید بدانند که می‌توانند آزادانه راجع به آن تصمیم بگیرند.

راست دست‌ها

چپ دستی، نقص یا برتری؟

دنا دادبه- از ۱۹۷۶ چپ‌دست‌ها روزی را به نام خود کردند. هدف از تعیین روز چپ‌دست‌ها افزایش آگاهی راست‌دست‌ها از

مادر

من مادر کافی نیستم

مادری عمیق‌ترین تجربه عاطفی من بود اما من نمی‌خواهم درباره چیزهای خوبی که با تولد فرزندم تجربه کردم حرف بزنم