دسته: تحصیل و آموزش

چگونه کتاب بخوانیم؟

چگونه کتاب بخوانیم؟

بسیاری از افراد علاقه ای به مطالعه ندارند و بسیاری از افراد نیز با وجود علاقه نمی توانند مطالعه را شروع کنند و تنبلی می کنند

چگونه مطالعه کنیم؟

چگونه ترجمه کنیم؟

برای اینکه یک متن را ترجمه کنید مهم ترین و ساده ترین چیزی که باید به آن توجه کنید تفاوت ساختار جملات در فارسی و انگلیسی

چگونه ترجمه کنیم؟

چگونه مطالعه کنیم؟

اگر مطالعه را در برنامه روزانه خود نهادینه کنید خود را از بقیه افراد متمایز خواهید ساخت. زیرا امروزه کسانی قدرت ها را به دست می گیرند

چگونه مقاله بنویسیم؟

چگونه مقاله بنویسیم؟

بسیاری از دانشجویان به خصوص دانشجویان ارشدی که قصد ادامه تحصیل در مقطع دکتری دارند برای تکمیل رزومه خود نیاز به نگارش

چگونه شعر حفظ کنیم؟

چگونه شعر حفظ کنیم؟

بسیاری از افراد به اجبار امور تحصیلی یا امتحانات شعر حفظ می کنند و بسیاری دیگر به حسب علاقه خود اقدام به حفظ شعر می کنند.

چگونه تست بزنیم؟

چگونه تست بزنیم؟

روش تست زنی در شرایط مختلف، متفاوت است. اینکه شما در خانه هستید یا سر آزمون و حتی اینکه شما در حال تست