دسته: تحصیل و آموزش

چگونه ۳بعدی می بینیم ؟؟؟

 چیزی که عرض ارتفاع و طول (عمق) داشته باشد. محیط فیزیکی اطراف ما، یک محیط سه بعدی است. در واقع ما هر روز در یک محیط سه بعدی در حرکت هستیم. اما مغز انسان چطور قادر

الگوبرداری از مغز انسان

چند تمرین ساده برای تقویت مغز

استفاده از مغز بدون وقفه در محل کار ادامه دارد، بنابراین برای مدیریت اطلاعات و فراموش نشدن جزئیات روزانه، انجام برخی تمرینات مغزی ضروری است. به همان ترتیب که فعالیت‌های جسمی

فراموشی ریاضی

شگفتی های ریاضی

فکر می کنم شما هم بعد از دیدن این صفحه به زیبا و شگفت انگیز بودن ریاضی بیش از پیش ایمان خواهید آورد .

عدد تقدیرتون چنده؟

برای خواندن عدد های خیلی بزرگ چه نامی به کار ببریم

برای خواندن عدد های خیلی بزرگ نامی را به کار می بریم که اروپائیان از ریشه واژه های لاتینی ، یا زبانهای دیگر اروپایی برای آنها انتخاب کرده ا ند. بعضی از این عددها اینهاست:

شير

 چرا شیر سر میرود؟

اگر مایکروفر داشته باشید، احتمالاً دیده‌اید که شیر درون مایکروفر، با آن که ممکن است دمایش خیلی زیاد شده باشد، سر نمی‌رود. برای دانستن علت این ماجرا کمی به عقب بر‌می‌گردیم.

که در این رابطه، r شعاع کره و π عدد پی است.

حجم کره را حساب کنید

به منظور ترسیم یک کره، تنها به یک نقطه ثابت و فاصله نیاز داریم. در این صورت کره‌ای به شعاع r، با مرکز O قابل ترسیم است.

علت های نابغه شدن انسان ها

آیا همه دوست دارند نابغه شوند؟ آیا نابغه شدن و بودن یک آرزو برای انسان هاست؟ در اینجا راه های نابغه شدن و این که چه ترفندها و رفتارهایی باعث می شود به نبوغ نزدیک تر شویم را بیان می کنیم.

افزایش رشد جسمی و تقویت ذهن

همانطور که برای سلامتی باید به رشد جسمی و سلامت بدنی توجه نمود و رسیدگی کرد هم تراز با آن باید به رشد ذهنی و تقویت آن توجه مضاعف کنیم تا پیشرفت و موفقیت انسان محرز شود.

یادگیری زبان خارجی

با سرعت نور یاد بگیرید

روند یادگیری در هر فرد به مقتضای سن و هوش او متفاوت است. سرعت یادگیری را می توان با راهکارهایی افزایش داد. در زیر به تعدادی از این راه ها اشاره می کنیم.