دسته: تحصیل و آموزش

علت های نابغه شدن انسان ها

آیا همه دوست دارند نابغه شوند؟ آیا نابغه شدن و بودن یک آرزو برای انسان هاست؟ در اینجا راه های نابغه شدن و این که چه ترفندها و رفتارهایی باعث می شود به نبوغ نزدیک تر شویم را بیان می کنیم.

افزایش رشد جسمی و تقویت ذهن

همانطور که برای سلامتی باید به رشد جسمی و سلامت بدنی توجه نمود و رسیدگی کرد هم تراز با آن باید به رشد ذهنی و تقویت آن توجه مضاعف کنیم تا پیشرفت و موفقیت انسان محرز شود.

یادگیری زبان خارجی

با سرعت نور یاد بگیرید

روند یادگیری در هر فرد به مقتضای سن و هوش او متفاوت است. سرعت یادگیری را می توان با راهکارهایی افزایش داد. در زیر به تعدادی از این راه ها اشاره می کنیم.

استوانه

محاسبه نمودن حجم یک استوانه

به طور ساده میتوان حجم را به صورت فضای اشغال شده به وسیله ی یک شیء سه بعدی تعریف نمود. اغلب اوقات، ما نیاز داریم تا بدانیم چه مقدار از یک ماده ی جامد، مایع و یا گاز را میتوان در درون یک محفظه جای داد. 

کره

آموزش محاسبه حجم و مساحت کره

کره یکی دیگر از اشکال هندسی است که به شدت در درس هندسه، ریاضی و فیزیک کاربرد دارد که برای حل این دسته از مسائل ممکن است نیاز به محاسبه حجم و مساحت کره داشته باشید

ذوزنقه

آموزش محاسبه مساحت و محیط ذوزنقه

ذوزنقه یکی از اشکال هندسی پرکاربرد در رشته ریاضی و فیزیک است که متشکل شده از ۴ ضلع است که همیشه ۲ ضلع از ۴ ضلع با یکدیگر موازی و در یک راستا قرار گرفته اند

 مربع

آموزش محیط و مساحت مربع

مربع از اشکال هندسی کاربردی است که حال شاید نسبت به اشکال هندسی دیگر شناخته تر باشد چرا که از شکل های پایه می باشد. با این حال مربع از ۴ ضلع متقاطع که ۲ به ۲ بایکدیگر

لوزی

آموزش محاسبه مساحت و محیط لوزی

لوزی یکی از اشکال هندسی پرکاربرد هندسی است که متشکل شده از ۴ ضلع است که این ۴ ضلع بصورت ۲ به ۲ با یکدیگر موازی هستند. اما بطور کلی شکل هندسی لوزی نوعی دیگر

مثلث متساوی الساقین

فرمول محیط و مساحت مثلث متساوی الساقین

مثلث متساوی الساقین نوعی مثلث است که شکل و ابعاد آن با مثلث متفاوت می باشد چرا که بجای اینکه هر ۳ ضله هم اندازه یکدیگر باشند، تنها دو ضلع آن بایکدیگر مساوی هستند

محاسبه مساحت متوازی الاضلاع

فرمول محیط و مساحت متوازی الاضلاع

متوازی الاضلاع “Parallelogram” در اصل نوعی مستطیل است که در طی تغییر شکل، از شکل اصلی خود تغییر یافته است که نحوه محاسبه محیط و مساحت متوازی الاضلاع نسبت به مستطیل متفاوت می باشد.