دسته: تحصیل و آموزش

چگونه حجم کره را حساب کنیم؟

چگونه حجم کره را حساب کنیم؟

کره یک جسم هندسی کاملاً گرد در فضای سه بعدی است. برای نمونه توپ یک کره‌ است. کره مانند دایره که در دو بعد است، در فضای سه بعدی یک کاملاً متقارن در گرداگرد

ژاپنی صحبت کنیم

ژاپنی صحبت کنیم

زبان آموزی خود یک مهارت است که کسی که علاقه زیادی به یادگیری زبان های مختلف دارد باید این مهارت را بیاموزد. کسی

کوک کردن گیتار

آشنایی با کوک کردن گیتار

بنابراین شما باید سیم های گیتار را شل یا سفت کنید تا به این نت ها برسید. برای این منظور از وسیله ای به نام “تیونر” استفاده

انتخاب ساز موسیقی

انتخاب ساز موسیقی

چه سازی بخرم؟ کلاس چی برم؟ کدوم ساز آسون تره زود یاد بگیرم؟ تو کدوم ساز من استعداد دارم؟…