دسته: عاشقانه

فراموش کردن عشق

فراموش کردن عشق

بعد از شکست عشقی سعی کنید تفریحات شاد و پر تحرکی را برای خودتان ترتیب دهید.

اخلاق عاشقی

اخلاق عاشقی چیست؟

عشق یک مشترک لفظی است که معناهای متفاتی دارد. نه فقط عشق در فارسی، که حب در عربی، Love در انگلیسی

زیباترین شعرهای احساسی و عاشقانه

زیباترین شعرهای احساسی و عاشقانه

همه جــــا هستید ، ر نوشـــــــــــــــته هایم ، در خیــــــــــــــــــــــــــــــــالم ، در دنیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــایم ، تنها جایی که باید باشی و ندارمت ، کـــــــنارم است