دسته: عاشقانه

چگونه عشق را فراموش کنیم

چگونه عشق را فراموش کنیم؟

در نگاه اول شاید فراموش کردن عشق و کسی که عاشقش بوده‌ایم غیرممکن به نظر برسد اما حقیقت چیز دیگری است

چگونه بفهمیم عاشقیم؟!

چگونه بفهمیم عاشقیم؟!

معمولاً هر عاشقی به خوبی از احوال خودش خبر دارد و می‌داند که اتفاقاتی در ذهن و جسمش در حال رخ دادن است