دسته: ورزش و بدنسازی

چند ورزش برای داشتن رابطه جنسی بهتر

تمرین روی تشک

این تمرینات شامل حرکاتی تخصصی با الگویی کاملا مشابه است. بعضی از مربیان سنتی وفاداری به همان حرکات تعریف شده توسط ژوزف پیلاتس را ترجیح داده اند.