پ پ

دسته: پزشکی و سلامت

آثار داروی توهم‌زای باستانی بر نمونه‌های آزمایشگاهی

 مغزهای کوچک آزمایشگاهی از نمونه‌های مفید مغز واقعی هستند که دانشمندان با در اختیار داشتن این سازه‌ی عصبی، خود را از آزمایش مغز حیوانات بی‌نیاز می‌دانند.

بهبودی از اعتیاد الکل

الکلی‌ها به سه دسته تقسیم می‌شوند: آنها که در مرحله ابتدایی اعتیاد هستند، آنها که در مرحله میانی و آنها وضعیت

۷ درمان خانگی کاملاً موثر

  هیچکس منکر درمان‌های جدید و پیشرفته نیست. واقعاً بدون داروهایی مثل پنیسیلین برای درمان عفونت‌ها چه می‌خواستیم بکنیم؟ ولی تجربه نشان داده است که موادی که به صورت روزمره استفاده می‌کنیم هم بعضی...