دسته: مطالب جالب و خواندنی

عجایب صحرای آتاکاما

صحرای خشک آتاکاما در شیلی و دستی که برای باران بسوی آسمان دراز شده است

یکی از عجایب صحرای آتاکاما در شیلی،دستی است که بسوی آسمان دراز شده،البته، این قطعه غول پیکر هنری، نه کار مردمان باستان

پنتاگون و یازده سپتامبر

پنتاگون و یازده سپتامبر ، کسی اینطرفا لاشه ای از هواپیمای ۷۷ بوئینگ امریکن ندیده؟

در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ هواپیمای شماره ۷۷ امریکن به قسمتی از پنتاگون برخورد کرد ،ساختمانی که در واقع می توان گفت محافظت شده ترین