دسته: فرگشت یا تکامل

نئاندرتال‌ها

انسان‌ها و نئاندرتال‌ها ۱۰۰ هزار سال قبل با هم آمیزش داشتند!

نتایج یک تحقیق ژنتیکی تازه حاکی از آن است که انسان‌های امروزی و نئاندرتال‌ها حدود ۱۰۰ هزار سال پیش، یعنی زودتر از آن چیزی که پیشتر تصور می‌شد، با هم آمیزش می‌کرده‌‌اند.

از شبه انسانها تا انسان مدرن

بعد از انفجار کامبرین انواع جانوران و از آن جمله پستانداران به وجود آمدند. تقریباً ۷۵ میلیون سال پیش، اولین نوع پستاندارى که انواع میمونها و انسانها از آن منشعب