دسته: فرگشت یا تکامل

آشنایی با میکروراپتور گوئی

میکروراپتور گوئی یک سنگواره شاخص است که از این فرضیه که پرندگان اولیه با سر خوردن از بالای درختان پرواز می کردند حمایت می کند.

فرگشت گل و گیاهان گل دار

گُل یا شکوفه ساختار زایشی در گیاهان گل‌دار یا نهان‌دانه است. کارکرد زیست‌شناختی گل به هم رسانیدن یاختهٔ زایشی نر (اسپرم) و یاخته زایشی ماده (تخم) است

چگونه دایناسورها یاد گرفتند روی دوپا راه بروند؟

دیرینه‌شناسان دانشگاه آلبرتا نظریه جدیدی را مطرح کردند که توضیح می‌دهد چرا اجداد باستانی دایناسورها حرکت کردن روی چهار دست و پا را متوقف و شروع به استفاده از دوپای عقبی خود کردند.

دایناسورهای تیرکس حساس و عاشق بوده اند !

ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﺩﺍﯾﻨﺎﺳﻮﺭﻫﺎﯼ ﺗﺮﺍﻧﻮﺯﺍﺭﻭﺱ ﯾﺎ ﻫﻤﺎﻥ ‏« ﺗﯽ ﺭﮐﺲ ‏» ﻫﺎﯼ ﺧﻮﻧﺨﻮﺍﺭ ﺑﺮﺧﻼﻑ ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺗﺼﻮﺭ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺗﯽ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺎ ﺭﻭﺣﯿﻪ ﺣﺴﺎﺱ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ !

ﭼﺮﺍ ﭘﺮﻫﺎﯼ ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺯ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﻃﺮﺡﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ؟

ﺗﻨﻮﻉ ﺷﮕﻔﺖ ﺍﻧﮕﯿﺰﯼ ﺩﺭ ﺭﻧﮓ ﻭ ﻃﺮﺡ ﺑﺎﻝ ﻭ ﭘﺮ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮﺭﺩ ﺍﻣﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩﺍﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﮊﻧﺘﯿﮑﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﭼﻨﯿﻦ ﻃﺮﺡﻫﺎﯾﯽ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ؟

انسان پیشگام یا Homo antecessor

ﺨﻤﯿﻦﻫﺎﯼ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽﺩﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥﻫﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ۲۰هزار ﺗﺎ ۲۵هزار ﮊﻥ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ۹۹٫۵% ﺗﺎ ۹۹٫۹ % ﺩﯼﺍﻥﺍﯼﻫﺎﯾﺸﺎﻥ

ﺟﺎﻟﺐﺗﺮﯾﻦ ﮊﻧﻮﻡ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﯿﺴﺖ؟

ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺟﺎﻟﺐﺗﺮﯾﻦ ﮊﻧﻮﻡ ﺟﻬﺎﻥ ﺳﻨﺪﯼ، ﻧﮋﺍﺩﯼ ﺧﺎﻟﺺ ﺍﺯ ﺩﯾﻨﮕﻮ، ﮔﻮﻧﻪﺍﯼ ﺍﺯ ﺳﮓﻫﺎﯼ ﻭﺣﺸﯽ ﺑﻮﻣﯽ ﺍﺳﺘﺮﺍﻟﯿﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻩﺍﺳﺖ .

سکس دلفین ها حقیقتا عجیب و غریب است!

دانشمندانی از جمله “دارا اُرباخ” که هفت سال واژن دلفین ها را مطالعه میکرد و همکارانش “پاتریشیا برانان” و “دایان کلی” که متخصص الت جنسی حیوانات هستند