دسته: فرگشت یا تکامل

داستان حیات به روایت قدیمی ترین سنگ جهان

دانشمندان می گویند کشف سنگریزه ای بسیار کوچک به قدمت چهار میلیارد و ۴۰۰ میلیون سال در منطقه ای واقع در غرب استرالیا باور آدمی را از تاریخچه کره زمین دستخوش تغییر اساسی کرده است.