دسته: فرگشت یا تکامل

انسان اولیه

انسان اولیه: یگانه یا متنوع؟

اینکه از ۴ / ۲  میلیون سال پیش، و پس از پیدایش انسان نخستین در آفریقا، چند تیره از انسان‌ها در این قاره پراکنده شدند، از سؤالات دیرپای

فسیل از پشه‌ای پُرخون

کشف نخستین فسیل از پشه‌ای پُرخون

همیشه گمان می‌رفت آن فسیل معروف پشه پرخونی که در فیلم «پارک ژوراسیک» به نمایش درآمده، صرفاً زاییده ذهن فیلمنامه‌نویس است؛ اما اخیراً مشخص شد اینچنین نیست. پژوهش‌گران برای نخستین بار فسیل پشه ماده‌ای...