دسته: فرگشت یا تکامل

آوازخوانی توسط پرندگان

ژن‌ها در پرندگان آوازخوان سرنخ‌هایی در مورد اختلالات گفتاری انسان ارائه می‌دهند.

مطالعه‌ی جدیدی نشان می‌دهد که چگونه دستکاری ژن FoxP2 می‌تواند پیامدهای مثبتی برای کسانی به دنبال داشته باشد که از اختلالات مربوط به گفتار رنج می‌برند.