پ پ

دسته: اخبار و مشاهدات یوفو

یوفو

نیروی دریایی امریکا مشاهده‌ یوفوها را جدی‌تر از قبل دنبال می‌کند

نیروی دریایی امریکا (US Navy) در حال تدوین دستورالعمل جدیدی برای پرسنل خود است تا هرگونه مشاهده یا مواجهه با اشیای ناشناس پرنده را گزارش کنند.

شی مرموز در جلوی خورشید

در تصاویر ناسا از خورشید، یک دایره عظیم و آبی رنگ ناشناخته در جلوی آن مشاهده می شود. این نقطه عجیب در تصاویر اخیر گرفته شده توسط ماهواره ناسا دیده شد که خورشید را رصد می‌کند.

‍ ناسا وجود بشقاب پرنده های باستانی را پذیرفت و آن را تأیید کرد .

به نظر می رسد که ناسا نتوانست پدیدۀ بشقابهای پرنده را انکار کند. ناسا در یک مدرک جنجال برانگیز که در سایت رسمی خود منتشر کرد وجود بشقابهای پرنده در سرتاسر تاریخ بشر را تأیید کرد.