دسته: فیلم و مستند

آذری در آسمان

آذری در آسمان

در ۱۹۷۵ یک چوب‌بر( الوار ساز) آریزونایی به نام تراویس والتون بنا بر ادعای برخی طی مواجهه با یک بشقاب‌پرنده برای پنج روز