نویسنده: Hadad

فال انبیا حضرت ذوالقرنين

سد ذوالقرنین یا دروازه ستارگان

امروز میخوام اسرار هویدا کنم و لکن به قصور علمی خودم اعتراف میکنم که در تفسیر بسیاری از آیات مشتمل بر سفر فضایی ولی الله ذوالقرنین درمانده ام و  اگر یاری الهی

chakra

شبه انسانها ماقبل آدم

ــ نمونه ای از روایات ناظر به مطالب فوق:: جابر بن یزید، گفت: از امام پنجم(ع) تفسیر قول خدای عزّ و جلّ را پرسیدم که می فرماید:«آیا درمانده شدیم به آفرینش نخست بلکه آنان هر روز در پوششى

ذوالقرنین چه کسی بود؟

ذوالقرنین و چشمه حیات

جابر گوید از حضرت باقر علیه السلام راجع به این آیه قرآن پرسش کردم: “و این چنین بود که ما ملکوت آسمان ها و زمین را به ابراهیم نشان دادیم”

فال انبیا حضرت ذوالقرنين

ذوالقرنین و کوه قاف ۳

گفته شد که این کوه قاف بنا بر احادیث و روایت  به احتمال قوی باید در آسمان باشد. اما دقیقا کجا، در حدیث خواندیم که کوه قاف از زمرد یا زبرجد سبز است و پشت نطاق آسمان قرار دارد

ذوالقرنین چه کسی بود؟

ذوالقرنین و کوه قاف ۲

من رو به امیرالمؤمنین (علیه السلام) کردم و دیدم که ایشان بر روی کرسی نشسته بودند(روی صندلی سفینه نشسته ) و نور از چهره‌ی ایشان ساطع بود و چهره‌ ایشان  از ماه درخشانتر بود

ذوالقرنین چه کسی بود؟

ذوالقرنین و کوه قاف ۱

 از پیغمبر صلی اللَّه علیه و آله در مورد قاف و پشت قاف پرسیدند. فرمود: در پس آن هفتاد سرزمین طلا و هفتاد سرزمین نقره است. هفتاد زمین از مشک که در پس آن هفتاد زمین پر فرشته است

یاجوج و ماجوج

یاجوج و ماجوج و معراج نبی اکرم

ماجرای یاجوج و ماجوج به «معراج» هم ارتباط دارد، چه آن جا هم «عالمی» است ویژه و جغرافیایی است وسیع که چیزهای عجیبی در آن وجود دارد. در این تفسیر، گویی این دو، در آنجا یعنی آسمانها مانده اند