نویسنده: Hadad

ذوالقرنین در میان ستارگان interstellar

ایرانیان باستان زمین را گرد و هموار و هم چون بشقابی می دانستند { همانطور که در قرآن و نهج البلاغه آمده است} نزد آنان آسمان نه فضای بی پایان که ذاتی سخت داشت و همانند خر سنگی از الماس جهان را چون پوسته ای در میان گرفته است.

ذوالقرنین و بیگانگان فضایی

باید به این نکته اشاره کرد که علم تاریخ هنوز در دوران نوزایی خود به سر میبرد حوادث بی شماری در تاریخ انسانها در عالم ما روی داده است که در علم تاریخ خبری از آنها در دسترس نیست.

یاجوج و ماجوج موجوداتی از ماورای فضا

در قرآن دو بار کلمات یاجوج و ماجوج وارد شده است یکی از آن ها در مورد داستان ذوالقرنین در داستان قرآن آمده است.
در اینجا این نکته حائز اهمیت است که چرا قرآن مجید لفظ مختصر ذکرا را برای بیان سرگذشت حضرت ذوالقرنین انتخاب کرده و دو کلمه منه ذکرا را اختیار نموده است. چه هدفی در پس چنین کاربردی نهفته است؟

ذوالقرنین و ابر کهکشان KAF

ابر کهکشان KAF عامل سکون و استقرار عالم است.ابر کهکشان KAF گرداگرد عالم را فرا گرفته است و در ماورای آن سیارات یاجوج و ماجوج است. ابر کهکشان KAF که محیط بر عالم است و رنگ آسمان بازتاب رنگ آن است.

ذوالقرنین و فرازمینی ها

عوج بن عنق موجودی بسیار بلندقامت است که آب دریا تا زانوی راست اوست وسرش در میان ابرهاست. طمروسیه و زنکلیسا به سیاره ای بیگانه میرسند که جایگاه بسیار بلندی به مقدار ۱۰ کیلومتر دارد و آن کرسی از آن عوج بوده است.

فضا

ذوالقرنین و سد یاجوج و ماجوج

حضرت ذوالقرنین آخرین پادشاه سلسله کیانیان سرزمین ایران و فرزند داراب شاه بود. داراب شاه(فرزند بهمن فرزند اسفندیار بن گشتاسب) را دو پسر بود. حضرت دارا و دیگری دارنوش(داراب دوم). حضرت دارا بن داراب ملقب به حضرت ذوالقرنین علیه السلام  مادرش ناهید دختر پادشاه روم است و دارنوش مادرش طمروسیه دختر یکی از شاهان فرازمینی بود.

کرونا و فروپاشی سیستم مالی جهانی

کرونا و فروپاشی سیستم پولی بین المللی

در مستند اسرار پنهان پول آقای جیمز ریکاردرز(استراتژیست جنگ ارزی و مشاور سازمان سیا )؛ مایک ملونی و پروفسور جی ادوارد گریفین فروپاشی سیستم پولی بین المللی را در بحران مالی آینده پیش بینی می کنند . 

ستاره دنباله دار

ستاره دنباله دار طارق

اثرات این ستاره دنباله دار (طارق) بر روی جو زمین میتواند باعث سرخی آسمان شود. طلوع خورشید ازمغرب ناشی از ستاره طارق است و حتی خورشید و گرفتگی و ماه گرفتگی در غیر وقت طبیعی اش هم بر همین اساس قابل بررسی است.