دسته: فرازمینی ها

موجودات بیگانه

موجودات فرازمینی احتمالا تاکنون به زمین آمده‌اند!

یکی از دانشمندان ناسا ادعا کرده که موجودات بیگانه احتمالا تاکنون به زمین آماده‌اند و آنقدر پیشرفته و فراتر از فناوری بشری هستند که ما در مکان‌های اشتباهی به دنبال‌شان می‌گردیم.

موجودات فرازمینی

موجودات غیر ارگانیک

 موجودات غیر ارگانیک هرگز نمیخوابند‌. انها هنگام خواب شما در اطراف تردد دارند! انها عاشق این هستند که مورد توجه قرار بگیرند.بوی بی دلیل بد و دود و‌ اتشی که گاها در خانه میپیچد به احتمال ۴۰٪ مربوط به انهاست.هرچه بیشتر دقت کنید و‌کنجکاوی کنید انهارا خواهید دید!

امکان وجود حيات

حیات فضایی

این عقیده معروف که حیات فقط در اوضاعی مانند اوضاع طبیعی زمین بوجود می‌آید حقیقت ندارد. این کاملا یک اشتباه است که زندگی نمی‌تواند بدون آب و اکسیژن به وجود بیاید.

موجودات فضایی

استاد دانشگاه هاروارد؛ تا دو سال دیگر تصویری واضح از یوفو ها و موجودات فضایی خواهیم داشت

به اعتقاد یکی از دانشمندان دانشگاه هاروارد، به زودی تصویری واضح از موجودات فضایی ثبت خواهد شد و حقایق پشت پرده یوفوها برملا می‌شود.

قمر فراخورشیدی

نقش قمرها در یافتن موجودات فرازمینی

 ماه برای حیات بر روی سیاره‌ی زمین از اهمیت بالایی برخوردار است؛ ماه در تعیین طول روزهای زمینی نقش دارد و کنترل‌کننده‌ی جزر و مد اقیانوس‌ها است که این عملکردها بر روی چرخه‌های زیستی سیاره‌ی ما اثرگذار است. م

موش و گربه بازی موجودات بیگانه

ناسا برای آماده کردن مردم جهت مواجهه با موجودات فضایی، ۲۴ عالم دینی استخدام کرد

به نظر می‌رسد که موضوع مواجهه با موجودات فضایی بسیار جدی تر از داستان های علمی تخیلی است و حالا ناسا برای آماده کردن مردم برای رویارویی با آنها دست به دامن مذهبیون شده است!