دسته: فرازمینی ها

آنوناکی

بیگانگان باستانی: فصل دوم – قسمت دوم

کهن ترین تمدنی که ما داریم، در  ۳۸۰۰ سال پیش از میلاد است . «سومریها» در واقع توصیفات بصری‌ای از این موجودات به ما داده‌اند و از زمانی گفته‌اند که در کنار این خدایان زندگی میکرده‌اند . آنها خدایانشان

فرازمینی

بیگانگان باستانی: فصل دوم – قسمت اول

در ارتفاعات کوههای «پرو»، در ۸۵۰ مایلی شمال «دروازه خدایان»، فلاتی نفسگیر، به وسعت ۲ مایل وجود دارد. منطقه‌ای دیگر، که با انرژی مغناطیسی بالا گزارش شده است. برای قرنها، به عنوان مکانی قدرتمند

خرابه های مارکاهواسی

بیگانگان باستانی: فصل دوم – قسمت اول

هشتصد مایلی جنوب شرقی «لیما» در «پرو»،  نزدیک سواحل دریاچه «تی‌تی‌کاکا»، دشتی‌ست که مکان اسطوره‌ای بازدید کنندگانی از سراسر دنیاست. «شامن»ها، هنوز هم برای انجام مراسم خود و اهدای

سفر سوم ذوالقرنين

بیگانگان باستانی: فصل اول – قسمت ششم

تحقیقات «وان دانیکِن» شواهدی دیگر از پدیده بحث برانگیز غریبه‌های فضایی را هم ارائه کرد. نه تنها در انجیل، بلکه تقریبا در همه مذاهب. داستانهای مشابهی در باره جزییات وجود داشت. قدرتها و تواناییهای دیدنی،