دسته: فرازمینی ها

بور یسکا پسری از مریخ

بور یسکا پسری از مریخ

پسری به نام (بوریس کیپر یانوویچ) یا (بوریسکا) در منطقه ولگوگراد روسیه زندگی میکند که با همه پسران هم سن و سال خود فرق میکند.

عـامل نـاشنـاختـه – PSI FACTOR

کلانتر جکسون در منطقه‌ای مردابی جسد یک نوجوان گمشده به نام <بیلی همیلتون> را پیدا می‌کند که ظاهرا بر اثر غرق شدن قایق از دنیا رفته است.

سفر واقعی آمریکایی ها در زمان – پروژه فیلادلفیا – بخش دوم

موضوع مربوط به انتقال یک ناو جنگی آمریکا به نام ( U.S.S.Eldridge ( DE 173 می باشد که بوسیله ایجاد میدانهای عظیم مغناطیسی