دسته: فرازمینی ها

بشقاب پرنده به دنبال بارهای الکتریکی می گردد

اول از همه ما در این مقاله علمی شما را با صاعقه یاتخلیه بار اکترونیکی و چگونگی پدیدار شدن وقدرت اش آشنا میکنیم و به مبحث اصلی رابطه صاعقه ها با سفینه های فضایی می پردازیم

سیگنالی بنام «!Wow»

آیا این سیگنال فراخونی از جانب موجودات فرازمینی بود؟

احتمالا نه. این سیگنال هرگز دوباره یافت نشد.چند دقیقه پس از نخستسن تشخیص ، پرتو دوم از«آنتن گوش بزرگ»عبور کرد

پیشرفت ها

پیشرفت ها :
در بهار ۱۹۴۵ جنگ آلمانها به پایان رسید
– آزمایش هیتلر برای به دست آوردن سلاح حیرت آور (بمب اتم) شکست خورد

دانستنی فرازمینی

اینجا در یک دره رود مرتفع در میان قله هایی بلند تر از ۲۰٫۰۰۰ فوت ،اینکاها” پایتخت خود” کوزکو” را ایجاد کردند” …که بیش از ۳۰۰ سال از آبادانی آن می گذرد