دسته: متافیزیک

آیا با کارهای ساده هم میتوان وزن کم کرد؟

مراقبه قدرتمند پاکسازی سطل فرشته

این مراقبه ی عالی برای هر زمانی که در مورد هر یک از چالش های زندگی احساس نگرانی می کنی به کارت میاد.

نمک

آب نمک درمانی

انرژی های منفی و ارتعاشات مخرب و موجودات متافیزیکی و غیر ارگانیک بر مردم اثر می گذارند وبه دلیل انرژی سیاهی که دارند، موجب پریشانی آنها میشوند. 

ذهن

توهم

واقعیتی که از خلال فیلترهای خودساخته به آن می نگرید، با عقاید، ساختارها، تابوها و محدودیت هایی که در ذهن تان حک شده اند و شما آنها را به عنوان حقیقت پذیرفته اید.

جفت روحی

‍ چرا ما به طور ناخودآگاه به انجام اعمال منفی و گناه تمایل داریم؟

بدن ما، بدن گناه است، چرا که پدر و مادر ما، آن را به وسیله شهوت ساخته اند. آن را به وسیله دفع منی و اعمال شهوانی ساخته اند. به همین خاطر، بدن فیزیکی ما به صورت ناخودآگاه به ایگوها و اعمال منفی گرایش دارد.

فرشته

سرافیم چیست

سرافیم ها  که ذاتشان عشق ناب است ، بالاترین سطح سلسله مراتب معنوی فرشتگان هستند. آنها خدا را احاطه کرده و هارمونیک هایی را ایجاد می کنند که ارتعاش آفرینش را نگه داشته و سپس انرژی را از منبع هدایت می کنند.

فرشته

دعا بر فرشته نگهبان

 فرشته مقدس خداوند ، به من الهام بخش ؛فرشته مقدس خداوند ، مرا محافظت کن ؛

پول

چه کسی ثروتمند است

وقتی مردم یک شهر به حرص و طمع و در کل، به مادیات روی می آورند، به تدریج آن منطقه یا شهر، به بعدهای پایین تر کشیده می شود.

چاکرا

مانترا چیست

مانترا یعنی ذکر یا ورد،(البته کلمه ذکر بیشتر با مانترا سازگار است، چرا که ورد بار منفی دارد و بیشتر در امور منفی یا جادوی سیاه از آن استفاده شده و ذکر بار مثبتی دارد) که عبارتی سانسکریت است و از دو جزء «مان» و «ترا» به وجود آمده است.

چاکرا

ایگوهایی که حس میکنیم آنها را نداریم

قسمتی از تاریکی های وجود ما، قابل دیدن نیست و انسان های عادی نمی توانند به آن دسترسی داشته باشند و بفهمند که در آنجا، چه چیزی را دارند و چه چیزی را ندارند. معمولا اساتید در انتهای مسیر درونی

فرشتگان

یاری از فرشتگان

ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﯿﺸﻮﺩ،ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ، ﺍﻣﺎ ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭﯾﻢ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻪ باشیم پیام مهم فرشتگان را به شما عزیزان برسانیم.