دسته: استارتاپ

مسابقات برند کاپ

مسابقات فوتبال جذاب میان شرکت های فناوری و استارتاپی – برند کاپ اولین رویداد ورزشی میان استارتاپ ها

در بین مسابقات ورزشی ، فوتبال از اهمیت و هیجان خاصی درمیان بقیه رشته ها برخوردار است . برای اولین بار