دسته: موفقیت

پول

روش های جذب پول!

حتما تا کنون چیزهایی درمورد قدرت فوق العاده, جملات تاکیدی شنیده اید, جملاتی که برای جذب ثروت استفاده می کنید و وجودتان را سرشار از انگیزه و اشتیاق می کند.

نوشتن

شیوه های بکار بردن جملات تاکیدی

به خاطر داشته باشید, هنگام استفاده از جملات تاکیدی, حتما باید احساس آرامش و آسودگی داشته باشید و نباید فکرتان را درگیر رسیدن به خواسته ها کنید.

دیویس راکفلر

درسهایی چنداز موفقیت به زبان دیویس راکفلر

نقش مهم افرادی همچون بیل گیتس ، استیو جابز و…((شایدصاحب همین تلگرام که امروزه روز بااینکه بسیاربرایمان راهگشاست اما امانمان را بریده و حداقل ماایرانیان رااز همه چیز انداخته

امید

پنج ویژگی ضامن موفقیت از نگاه «بیل گیتس»

این توصیه ای است که گیتس شخصا از «وارن بافت» فرا گرفته است و برای هر فردی اعم از ثروتمند یا فقیر کاربردی است. همواره زنجیره ای بی پایان از فرصت ها، کارهایی برای انجام دادن، تجربیات متفاوت و مانند آن وجود دارد.

هوش علمی

خواستن توانستن است

سال ۱۸۱۲ جیمز بری، مردی جوان و ریز اندام، مدرک پزشکی خود را از دانشگاه ادینبورگ بریتانیای کبیر گرفت. سپس تجربیات خود را در زمینه جراحی ادامه داد و و پس از گذران دوره‏ای کوتاه، به استخدام ارتش در آمد.

شخص پولدار و نگهبان

قانون جذب برای جذب ثروت چگونه کار می کند؟

دانش راز و استفاده آگاهانه از قانون جذب و جذب ثروت در هر مورد از زندگی کاربرد دارد و از این قانون برای بدست آوردن هر چیزی می توان استفاده کرد. که پول یکی از آنهاست.