دسته: موفقیت

پشت ظاهر آرام و مهربان مردان چی می‌گذره؟

جعبه جادویی جذب

جعبه جادویی جذب به شما کمک می کند چیزهایی را که نماینده خواسته هایتان هستند, را جمع آوری کنید.

وقت آن است که موفق شوید …

خواندن کتاب یک شروع است, اما اقدام جدی برای موفقیت محسوب نمی شود, لازم است که واقعا اقدامی انجام دهید.

موفقیت در فروش

فرمول سه مرحله ای تحویل گسترده

بعد از اینکه به همه هدف های خود در تمام زمینه ها فکر کردید, وقت آن رسیده است که سه مورد از مهم ترین آن ها را انتخاب کنید.

هوش علمی

قدرت تلقین

به واسطه افکار غالبی که اجازه می دهیم که وارد ذهنمان شود, هر یک از ما تبدیل به چیزی می شویم که الان هستیم.

رفتار مصرفی

تجسم خلاق

۱- بهترین زمان برای استفاده از قدرت تجسم خلاق, قبل از خواب می باشد.

۲- اهداف خود را با جزییات واقعی تصویر سازی کنید, که بتوانید ارتباطی خوبی با ضمیرناخودآگاه خود برقرار کنید.

اندازه انتظارتان به شما داده می شود

از زبان مردم می شنویم که می گویند, باید منتظر بدتر از اینا باشیم یا اینکه, از این هم بدتر خواهد شد. بی خبر از اینکه به زبان آوردن چنین کلماتی خود به استقبال بدتر از اینها هم می روند.

کلام تان را تغییر دهید تا جهان تان دگرگون شود

پیروزی و توفیق دو کلمه اعجاب انگیز هستند، آنگاه که دریابید واژه ها و اندیشه ها گونه ای رادیواکتیو هستند، آن کلماتی را که می خواهیم تبلور یابند و به عینیت درآیند در کمال دقت انتخاب می کنیم.

پشت ظاهر آرام و مهربان مردان چی می‌گذره؟

نکات مهم درمورد جملات تاکیدی

۱- جمله های تاکیدی, به صورت مثبت, ساخته و بیان می شوند.

۲- از بکار بردن فعل منفی در جمله های تاکیدی بپرهیزید.