دسته: موفقیت

اصل «عدم قطعیت» هایزنبرگ

رابطه ذهن ناخودآگاه و ثروت

همه زندگی ما متاثر از ذهن ناخودآگاه ماست. به عبارت دیگه، اگر از هر یک از ابعاد زندگیمون راضی نیستیم باید ذهنیت ناخودآگاهمون رو در اون زمینه تغییر بدیم. چرا که ما با ذهنیت ناخوداگاهمون باعث بوجود آمدن اون بعد از زندگیمون شدیم.

ذهن

نوشتن عبارت های تاکیدی

این شیوه, آمیزه ای از نوشتن عبارات تاکیدی, همراه با فرایند پالایش است که باید در کمال ظرافت در هم ادغام شوند.

موفقیت در فروش

نقطه آغاز موفقیت

هدف قطعی و اصلی, نام دیگر اراده است و تنها در صورتی که بر پایه یک اشتیاق قوی  و عمیق برای رسیدن به یک هدف باشد, معنا خواهد داشت.

موفقیت

شروع خوب, نیمی از کار است.

آمادگی و تدارک نشان دهنده افراد موفق و حرفه ای در هر زمینه ای است, روش تدارک موفق, توچه به لیست کارهایی که باید انجام شود است.