دسته: موفقیت

صحبت‌ کردن تاثیرگذارتر

تفاوت افراد موفق و ناموفق

تفاوت میان افراد موفق و ناموفق در این است که, افراد موفق از ناملایمات و تلاش ها برای رسیدن به رشد استفاده می کنند, حال آنکه افراد ناموفق اجازه می دهند, مشکلات آنها را کلافه کند و آنها را به ناامیدی برساند.

هیچ هدفی نیست که نتوانید به آن برسید

مسئله ای نیست که نتوانید آن را حل کنید, مانعی نیست که نتوانید بر آن غلبه کنید و هدفی وجود ندارد که نتوانید به آن دست یابید.

شاد زندگی کنیم

اهدافتان زندگیتان را مشخص کنید.

برای اینکه به بهترین وجه عمل کنید, باید زندگیتان در حال تعادل باشد, به این معنی که در تمامی عرصه های زندگی باید هدفمند باشید.

آیا در جای درستی قرار دارید؟

فرایند بازنگری کردن, درست مانند ژیروسکوب هواپیما می ماند, جایی که هستید را با جایی که باید باشید, مقایسه می کند.

دست دادن

جذب کار با استفاده از قانون جذب

فرض کنید یک سال گذشته بیکار بوده اید, برای شصت شرکت مختلف داوطلب شده اید و جواب منفی دریافت کرده اید.

شادی

پیش بسوی خوشبختی

قلمرو خوشبختی در احساس و اندیشه آدمی قرار دارد, خوشبختی یک احساس دونی و یک حالت روحی است.

پول

توانگری

زندگی بیرونی انسان تجلی زندگی درونی اوست, پس با آرام ساخت ذهن و تفکر از طریق مراقبه و تفکر مثبت جهانمان را زیبا کنیم.

پشت ظاهر آرام و مهربان مردان چی می‌گذره؟

جعبه جادویی جذب

جعبه جادویی جذب به شما کمک می کند چیزهایی را که نماینده خواسته هایتان هستند, را جمع آوری کنید.