دسته: موفقیت

نقشه برداری ذهنی چیست

گاهی اوقات بزرگترین اهداف زندگی مان بسیار سخت به نظر می آیند. ما به ندرت آنها را به عنوان مجموعه ای از وظایف کوچک دست یافتنی می بینیم. لیکن در حقیقت، تقسیم کردن وظایف بزرگ به وظایف

فرضیه؛ نظریه؛ قانون

دانستنیهای قانون جذب

۱⃣ آیا می دانستید که قدرت تاثیر یک عکس ( تصویر ) بر ضمیر ناخودآگاه به اندازه ی ۱۰۰۰ جمله ارزش دارد ❓

مهارت سخنرانی موفق

خودباوری, نیرویی بسیار قدرتمند

خودباوری سبب می شود که بتوانید از پس وضعیت های دشوار یا شرایط پر چالش سربلند بیرون بیایید و در نهایت رسیدن به رویاهیتان را میسر می کند.

برای رسیدن به موفقیت, پشتکار داشته باشید

اگر هر مرتبه که با مشکلات و ناملایماتی, روبرو می شوید, پشتکار داشته باشید, این عادت را در خود پرورش می دهید و این گونه, افتخار, قدرت, عزت نفس و شخصیت خود را ارتقا می دهید.

راز موفقیت چیست؟

اما نبوغ واقعی یعنی اینکه توانایی این را داشته باشید که منابع بالقوه خود را پیدا کنید و آن ها را هدایت کنید.

بر چالش ها غلبه کنید!

در لحظات تصمیم گیری است که می توانید تمامی توانایی هایتان را بشناسید و به هر آنچه توانایی دارید, تبدیل شوید.

زندگی

راهنمایی از خرد الهی

اگر به این قدرت توجه کنید و حضورش را دریابید و هدایتش را بطلبید, به صورت فرزانگی و هدایت بی کران در درون و پیرامونتان زنده می شود.

پول

عادات بزرگ ثروتمندان

هر روز مطالعه کنید, خواندان اطلاعاتی درمورد کسب و کارتان, آگاهی و دانش شما را در آن زمینه افزایش می دهد و به تدریج شما در نظر همکاران و مشتریان خود با ارزش تر می شوید.