دسته: موفقیت

برای رسیدن به موفقیت, پشتکار داشته باشید

اگر هر مرتبه که با مشکلات و ناملایماتی, روبرو می شوید, پشتکار داشته باشید, این عادت را در خود پرورش می دهید و این گونه, افتخار, قدرت, عزت نفس و شخصیت خود را ارتقا می دهید.

راز موفقیت چیست؟

اما نبوغ واقعی یعنی اینکه توانایی این را داشته باشید که منابع بالقوه خود را پیدا کنید و آن ها را هدایت کنید.

بر چالش ها غلبه کنید!

در لحظات تصمیم گیری است که می توانید تمامی توانایی هایتان را بشناسید و به هر آنچه توانایی دارید, تبدیل شوید.

زندگی

راهنمایی از خرد الهی

اگر به این قدرت توجه کنید و حضورش را دریابید و هدایتش را بطلبید, به صورت فرزانگی و هدایت بی کران در درون و پیرامونتان زنده می شود.

پول

عادات بزرگ ثروتمندان

هر روز مطالعه کنید, خواندان اطلاعاتی درمورد کسب و کارتان, آگاهی و دانش شما را در آن زمینه افزایش می دهد و به تدریج شما در نظر همکاران و مشتریان خود با ارزش تر می شوید.

کار

اهمال کاری چیست؟!

این طور نیست که یک روز صبح از خواب بیدار شوید و بگویید: “فکر می کنم که امروز دوباره اهمال کاری کنم”, بر عکس شما روزتان را با گفتن این جمله آغاز می کنید: “دیگر آن مسیر را نخواهم رفت و آن عادت

وقت آن است که موفق شوید …

خواندن کتاب یک شروع است, اما اقدام جدی برای موفقیت محسوب نمی شود, لازم است که واقعا اقدامی انجام دهید.