پ پ

دسته: همراه با پیشروان

افراد موفقی که تعادل بین زندگی و کار را حفظ کرده‌اند

  امروزه، مشغله‌های کاری آن‌قدر زیاد شده‌اند که تشخیص مرز بین کار و زندگی بسیار دشوار است؛ اما زندگی این افراد موفق حاکی از نکته‌ای متفاوت است. زندگی و شغل بخش جدایی‌ناپذیر زندگی امروزه...