دسته: همراه با پیشروان

روش های بزرگترین رهبران کسب و کار دنیا برای تشویق کارکنان به نوآوری

رهبران کسب و کارها باید فرهنگی از یادگیری را در شرکت‌هایشان تقویت کنند تا روح ابتکار و نوآوری در محیط کاری آن‌ها حفظ شود.

SAP، از نرم‌افزار برنامه‌ ریزی منابع سازمان تا تحلیل فوتبال

SAP، از نرم‌افزار برنامه‌ ریزی منابع سازمان تا تحلیل فوتبال

شرکت آلمانی SAP یا اِس اِی پی را باید تجلی قدرت مهندسی نرم‌افزار خواند که نه‌تنها در حوزه‌ی سازمانی، بلکه در حوزه‌ای