دسته: همراه با پیشروان

توصیه‌های یکی از سرمایه‌گذاران بزرگ جهان به مؤسسان استارتاپ

سرمایه‌گذاران برتر چه استارتاپ‌هایی را برای سرمایه‌گذاری انتخاب می‌کنند و چه انتظاراتی از کارآفرینان و تیم مدیریتی شرکت‌ها دارند؟