دسته: اخبار مریخ و کاوشگر کیوراسیتی

بادهای مریخی چقدر قدرت دارند؟

تپه‌های مریخی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته‌اند از ۱.۸ تا ۱۲۲ متر ارتفاع داشته‌اند و سرعت خزش طولی آن‌ها به‌طور متوسط ۰.۶ متر در هر سال زمینی بوده است.

به سوی مریخ

آخرین پیشرفتها در زمینۀ نجوم – کشف آب در سطح مریخ و تیتان (یکی از اقمار زحل)، کشف امواج جاذبه و وجود احتمالی نهمین سیاره در منظومۀ شمسی

تصاویر ارسالی از مریخ ‘سرزمین عجایب زمستانی’ در سیاره قرمز را نشان می‌دهد

اما چنان که تصاویر ارسالی از مریخ نشان می‌دهند، تنها جای برفی در روزهای نزدیک به کریسمس در سیاره ما فقط قطب شمال نیست.