شناخت ذهن

درمان ترس و اضطراب

حتی ادیان نیمه مترقی نیز برداشت غلطی ازذهن دارند و بدین سبب نیز ارتقای آنها نیز محدود ترشده است، برای شناخت دانش درون،اولین گزینه شناخت ذهن میباشد اگرذهن خودتان را بهتر بشناسید دیگر همان انسان قبلی نیستید پس بدون معطلی کالبد شکافی ذهن را خلاصه وار شروع میکنیم من سعی خواهم کرد مطالب را ساده بیان کنم …

شناخت ذهن

قبلا گفتیم خداشناسی با خودشناسی ممکن میشود و منظور از(خود) ، بدن فیزیکی نیست بدن فیزیکی بجزگوشت و پوست واعضای بدن چیز دیگری نیست و این (خود) غیراز گوشت و پوست چیزهای دیگری نیز به همراه دارد و یکی ازاینها ذهن است ، از این به بعد وقتی درمورد ذهن بحث میکنیم منظور همان کالبد ذهنی است درادیانی مثل هندوئیسم و بودیسم به هیچ عنوان ذهن را،کالبد نمیدانند بلکه آنها معتقدند ذهن آنها درسر آنهاست بطور خلاصه وقتی به یک انسان نگاه میکنید ببینیم از چه اجزایی تشکیل شده؟

ا- بدن فیزیکی : شامل گوشت و پوست ، دستگاهها واعضای بدن (این اولین بدن انسان است)

۲- بدن دوم یا بدن اثیری، این بدن لطیف تر ازبدن فیزیکی است و قوه متحرکه آن فکر میباشد انسان بعد از انتقال (مرگ) یا،بااین کالبد و یا با یکی دیگراز کالبد هایش به حیات خود ادامه میدهد بسته به این است که در چه سطح ازآگاهی باشد ، نه انسانهای نه ثواب کار ونه گناه کار پس ازمرگ با بدن اثیری در دنیایی بنام جهان اثیری زندگی خواهند کرد من فقط یک مثال میزنم و بعد میروم به شرح سومین بدن گفتیم قوه متحرکه فکر میباشد ، این یعنی چه؟

مثال:من اگر درکره زمین بخواهم یک خانه دو طبقه بسازم ، آجر و آهن الات را با جان کندن و خرج پول تهیه میکنم اما درجهان اثیری با قوه فکر وخیلی راحت خانه من هرگونه که تصور کنم بلا فاصله ساخته میشود پس زندگی درآنجا خیلی راحت است بیشتر مردم بعد از جذب زیبایی های آن جهان فکرمیکنند آنجا بهشت است.

۳-بدن سوم یا بدن علی، قبل ازاینکه به شرح این بدن بپردازم یاد آورمیشوم تمام این بدن ها جمع شده ویک بدن واحد را بنام انسان تشکیل میدهند بنابراین ما صاحب پنج بدن هستیم اما دریک بدن وهر یک از این بدن ها یا به عبارت دیگر کالبدها برای زندگی درآن طبقه خاص طراحی شده است افراد نیکوکار وراستگو وکلآ افراد مثبت بلافاصله پس ازمرگ جذب این دنیا میشوند به عبارت دیگر جهان اثیری را پشت سر میگذارند.

بد نیست یاد آور شوم جهان دوم یا جهان اثیری خود شامل یکصد وپنجاه زیر طبقه و شامل دوزخ های منحصر به فرد را دارد که به مراتب بدتر از جهان فیزیکی است وبرای تربیت افراد گناه کار طراحی شده است واما برگردیم به مختصات جهان سوم روح هایی که در این طبقه زندگی میکنند بمراتب لطیف تر وزیبا تر از دو جهان پایینی هستند دراین طبقه انسانها به محض ورود قادر هستند به هوا پرواز کنند ولذت پرواز درآسمانها راتجربه میکنند بیشتر روحهایی که پس ازمرگ به این جهان انتقال می یابند به محض ورود با دیدن زیباییهای این طبقه به اشتباه فکر میکنند به بهشت موعود قدم گذاشته اند، خاطرات و زندگی هایچندین قرن دراین کالبد یا بدن ذخیره میشود.

۴- بدن چهارم یا کالبد ذهن : که موضوع این پست را تشکیل میدهد کالبد ذهنی را بهشت عدن نیز میگویند. چون به مراتب زیباتر و لطیف تر از سه جهان پایینی است افرادی که بزرگترین خدمت را به بشریت انجام میدهند و هم چنین انسانهای کامل از هر لحاظ به این جهان وارد میشوند و بهشت واقعی را از نزدیک تجربه میکنند .کالبد ذهنی آنقدر لطیف است که میگویند ازقماش روح است یعنی خیلی لطیف است و خاطرات گذشته وآینده میلیونها سال و بیشتر دراین کالبد که بنام ضمیر ناخودآگاه ازآن یاد میشود ذخیره میشود .

کالبد ذهنی بطورکلی ازچهار رکن تشکیل شده است:

۱- چیتا ۲- ماناس ۳- بودهی ۴- آهنکارا

بطورخیلی خلاصه وار…

چیتا رکن اول کالبد ذهن : شامل مزه هامثلآ ترش و شیرین وغیره را به عهده دارد.

ماناس رکن دوم کالبد ذهن : از پرس پکتیو (زیبایی وغیره ) را عهده دار است .

بودهی رکن سوم کالبد ذهن : یعنی (عقل)، به عنوان مثال: وقتی میخواهید بجایی بروید وآن به عمل تبدیل میشود کار بودهی است، بودهی را به نخست وزیر یک مملکت نیز تشبیه کرده اند چون تمام امورات یک کشور را انجام میدهد بد نیست بدانیم تمام این چهار ارکان ذهن در رابطه با مغز انسان عمل میکنند و تنگا تنگ و با همدیگر کار میکنند .

آهنکارا رکن چهارم کالبد ذهن : چهارمین رکن ذهن، کارش مثل یک رئیس جمهور است وفقط کارش تآیید کردن است، من مثالی میزنم وقتی یک روانکاو ، یاهیپنوتیزور شخصی را هیپنوتیزم میکند در واقع آن رکن سوم بودهی یا عقل را کنار میزند و از رکن آهنکارا استفاده میکند باز هم برای فهم بهتر مثالی میزنم چند سال قبل شبکه show tv ترکیه برنامه ای بخش میکرد و یک هیپنوتیزور حرفه ای از غرب آمده بود و نشان میداد. او یک پسر بیست ساله را هیپنوتیزم کرد و درحالیکه هولیا افشار نیز درآنجا بود او را هیپنوتیزم کرد و در هیپنوتیزم به او قبولاند که او همان هولیا افشار است در این عمل هیپنوتیزم، هیپنوتیزم کننده رکن بودهی عقل را کنارمیزند و رکن آهنکارا که کارش فقط مهر تآیید است قبول میکند که او هولیا افشار است این جوان که فکرمیکرد هولیا افشار است وقتی خود هولیا افشار به صحنه آمد و گفت تو چه میگویی هولیا افشار منم ومن یک زن هستم درصورتیکه تو یک پسری چگونه میتوانی هولیا باشی ؟ ولی آن پسره آنقدر عصبانی شده بود که صد درصد فکر میکردهولیا اوست و برگفته خودش تاکید داشت و آنقدر عصبانی شد که برای دورکردن هولیا ازصحنه از پلیس کمک خواست.

دراین مثال هیپنوتیزور با کنار زدن بودهی (عقل) ازآهنکارا برای تآیید اینکه اوهولیاست استفاده کرده بود و اگر به او درپاس هایش میگفت تو یک جوجه هستی او صد درصد فکرمیکند جوجه است وبامهارت باور نکردنی تمام توان وسعی اش را در جیک جیک کردن ثابت میکرد که اوفقط یک جوجه است .

آخرین کالبد بعد از کالبد ذهنی کالبد اتری میباشد ، اگر انسان تمام کالبد هایش را از تن به در کند با کالبد روح که بیشتر شبیه نور است به جهان پنجم یا همان جهان روح وارد میشود وطبیعی است که جنس روح نه مذکر است و نه موئنث بلکه خنثی است، یعنی دیگر دست و پا وسر و حتی قوای جنسی نیز ندارد چون نیازی به این تعلقات ندارد و از هرلحاظ کامل است و اگر بخواهد دوباره برگردد به جهانهای دوگانه بایستی تمام کالبد هایش را دوباره به تن کند تا بتواند با آن لباس ها یا کالبد ها درآن جهان زندگی کند.

کالبد ذهنی که جنسش ازماده است درطبقه ذهنی یعنی چهارم ساخته و پرداخته میشود وقتیکه روح این کالبد را ازتن جداکرده و به زباله دان ذهنی می اندازد ، چون دیگر نیازی به یادآوری سال های گذشته ندارد چون کامل کامل است و هر اطلاعات درهرمورد که بخواهد آگاهی بسویش جذب میشود.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *