گذر از ماتریکس

ماتریکس

چشم انداز روح

هولوگرام در هم تنیده ی جفت های روحی، سولمیت ها و خانواده روحی یک بافت نوری است که در سراسر جهان آفرینش تمدن های کهکشان ها را به «واحد» متصل می کند.

هر سیاره جزئی و بخشی از شبکه نور کیهانی است. بخشی از برنامه الهی برای زمین تجلی این ماندالای خانواده روحی در جزیره های نوری روی سطح زمین است. بیدارترین افراد اکنون با فعالسازی بدن نوری شان، مشغول آغاز کردن اتصال به این شبکه نور کیهانی هستند. این یکی از ضروری ترین کارهایی است که باید انجام بشود و نژاد مرکز کیهان هدایتگر این فرایند است.

هنگامی که روح وارد بدن شما می شود و میادین انرژی شما را فعال سازی می کند و همه کالبدهای شما یکپارچه و متصل می شوند، در واقع بدن نوری تان درحال فعال شدن است.

این عمل فرایند صعود را کلید می زند و شما قادر خواهید بود که ورای فضا و زمان بروید. بدن نوری شما تبدیل به یک سفینه فضایی خواهد شد. تا آن موقع، نیاز است که نور بیشتر و بیشتری لنگر کنیم تا بدن هایمان برای این اتفاق مملو از نور باشد. این افزایش میزان نور درون بدن یک ورتکس تورویدی (توروس) ایجاد می کند که حول شما و درون شما شارش دارد. این ورتکس تورویدی یک میدان نور ایجاد می کند که به شبکه انرژی زمین و به منبع متصل است. این کندالینی یا نیروی حیاتی شماست.

هنگامی که برنامه های ماتریکس را غیرفعال کنید کندالینی شما فعالسازی می شود.

این انرژی نیروی حیاتی در طول ستون فقرات اوج می گیرد و شروع می کند به فعال کردن بدن نوری.

وقتی این اتفاق می افتد شما تبدیل می شوید به یک حفره در ماتریکس، و یک شتاب دهنده به صعود سیاره. از آن پس، ارتباطاتتان با دیگران را طور دیگری درک می کنید و با انسانهای دیگر در سطح و از چشم انداز روح ارتباط برقرار می کنید.

شما از نقطه نظر هدفی والاتر خواهید دید، و همه تعاملاتتان را بهتر درک خواهید کرد. این بخشی از برنامه است، آزادسازی زمین. با قدم گذاشتن در این راه، شما هدایت درونی خواهید داشت، که چه کنید و کجا بروید.

این هدایت درونی به مرور بیشتر خواهد شد و بدن نوری تان هرچه بیشتر فعال خواهد شد.

همه برادر و خواهر روحی شما هستند این یک اصل بنیانی ارتباط است باید همه را اینگونه ببینید و از نقطه نظر ارتباط روح با روح به آن بنگرید و نه ارتباط دو انسان با تمام برچسب ها و ساختارهای شخصیتی کاذب که همراه آن است. ما بیش از یک انسان هستیم، روی زمین ما از طریق برنامه ماتریکس با یکدیگر نسبت پیدا میکنیم ذهن انسان اینگونه سازماندهی شده است این نظام بسیار بی‌ثمر است

وقتی شما از ذهن استفاده میکنید همرنگ برنامه جامعه شده‌اید یعنی هماهنگ با ماتریکس

شما با مفاهیم تحلیل می‌کنید از خویشتن برتر استفاده نمیکنید و راه را گم میکنید و قادر نیستید خویشتن حقیقی و روح یک شخص را ببینید

عمده و شاید ۸۰ درصد اطلاعاتی که راجع به افراد میشنوید صحت ندارد شکل دادن ادراک بر اساس اطلاعات غلط منجر می‌شود به پیش فرضها و قضاوتهای گمراه کننده با این حال اگر از ذهنتان برای ابراز روح استفاده کنید یک شخص را آنگونه که هست درک میکنید برای اطلاعات به درون بروید و خویشتن برتر درون شما واقعیت هر فرد را برای مفاهیم ذهن درک میکند

پیشرفته ترین افراد که درصد کوچکی روی سیاره زمین هستند هم اکنون دارند این جهش کوانتومی را تجربه میکنند

قبل از اشغال شدن این سیاره جامعه بدوی بود اما به طور ناخودآگاه در سطح روحی متصل بود متکامل نبود اما کل اجتماع یک موجودیت واحد بود

ارکانها از سیستم بیولوژیک استفاده کردند تا ما را کنترل کنند یعنی ساختار خانواده روحی را کنترل کنند تا بر dna ما تسلط یابند سیستم بیولوژیک در دانش یک سیستم بسته است بنابر قوانین جهان انتروبی (بینظمی و پیش‌بینی ناپذیری) در یک سیستم بسته همیشه افزایش می‌یابد یعنی افزایش مشکلات

به همین دلیل سیستم بیولوژیک منجر شده است به افزایش مشکلات روانی که از طریق خون به ساختار خانواده سرایت میکند برای حل این مشکل باید تعاملاتی خارج از چارچوب خانواده خونی آغاز کنیم از آنجا که بسیاری از روابط بر اساس ماتریکس هستند این اولین قدم در راستای خروج است ما بایستی فراتر از مفهوم خانواده بیولوژیک برویم و وارد حوزه وسیع تر خانواده روحی بشویم و با یکدیگر در سطح روحی ارتباط برقرار کنیم

این موضوع به این معنی است که شما با افرادی که در سطح روحی میشناسید ارتباط برقرار میکنید

این به معنی پایان یافتن خانواده خونی نیست برخی تغییر خواهند کرد برخی گسترش می یابند اما همه در سطح خانواده روحی متصل میشوند این مسئله به درک متفاوتی از واقعیت منجر خواهد شد روابط تغییر خواهند کرد.

روابط تغییر خواهند کرد به خصوص خانواده ها و روابط محصول ماتریکس تغییرات عمیقی خواهند داشت ،همه چیز فیلتر خواهد شد ،هر آنچه حقیقت دارد و از عشق و نور است افزایش می‌یابد، و هر آنچه ناحق است و از ترس و تاریکی است حذف و ناپدید می‌شود ،عشق و نور باقی می‌ماند ،اما ترس و تاریکی می رود همه توهمات از بین میرود.

امیر علیپور فرد

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *