سم زدایی روده بزرگ و اعضا دیگر بدن

فست فود

روزه گرفتن نه تنها نخوردن غذا نیست بلکه دستوری است که بسیاری از مذاهب آن را در نظر داشته اند که موجب تزکیه نفس هم می شود.

راه تمیز کردن روده بزرگ است بسیاری از مردم از نخوردن وحشت دارند و امساک برایشان کاری بس مشکل است. پزشکان امروز هم اگر طرفدار رژیم غذایی هستند همه طرفدار روزه گرفتن نیستند بیماری های انگلی روده بزرگ و دیگر سموم موجود در روده بزرگ از طریق یک امساک واقعی سم زدایی می شود که در کنار آن تزکیه نفسانی هم پیش می آید.

آنان که از طب جایگزین طرفداری می کنند به امساک و روزه گرفتن معتقدند تا جایی که برخی درمان همه بیماری ها را امساک از خوردن می دانند.

پیشنهاد ما برای ۸ روز روزه گرفتن راه سیار سریع و مناسبی برای سم زدایی بدن است. تزکیه ای که از سم و عقده های درونی ایجاد شده است اولین قدم درمان سرطان پروستات است.

سم زدایی و دفع انگل هاست که در کولون جایگزین شده اند روده بزرگ در بخش جهاز هاضمه، از انتهای روده باریک شروع می شود و به مقعد ختم می شود.

بخش اعظم غذاهای وارد شده در دستگاه هاضمه در روده های باریک به صورت شیرابه ای در می آید و در انتها وارد روده بزرگ می شود. بخشی از مواد از جدار روده باریک جذب بدن می شود و تخمیر و تبدیل به دیگر مواد از جمله ویتامین ها و ویتامین K می شود.

طول روده فراخ به یک و نیم متر می رسد. غذای تناول شده پس از ورود به معده از آنجا وارد روده های باریک می شود. روده بزرگ به صورت عدد ۸ از طرف راست و پایین شکم شروع می شود و دارای دو خم در زیر معده است و آنگاه به طرف چپ و پایین شکم کشیده می شود و به مقعد ختم می شود.

به آن ترتیب روده فراخ به سه قسمت بالا رونده، افقی و پایین رونده تقسیم می شود. شیرابه ای که از رده باریک وارد روده بزرگ می شود به تدریج آب خود را از دست می دهد و جذب آب و مواد موجود در آن را تبدیل به خمیره ای سفت می کند که به صورت مدفوع خارج می شود.

به علت عدم جذب بعضی از مواد موجود در غذاها روده بزرگ به ویژه در قسمت انتهایی منبع تجمع انواع و اقسام مواد هضم نشده، نیمه هضم شده، سموم حاصله از آنها و انگلها می باشد.

البته در صورتی که غذاهایی با کیفیت بالا و بدون رشته تناول شود کار برای حرکت روده بزرگ مشکل تر می شود زیرا وجود فیبرها و مواد غیر قابل هضم و جذب سبب تحریک حرکت دودی کلون می شود که از طرف راست شروع شده به مقعد منتهی می شود.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *