کارهای موثر در مهربانی

والدین مهربان و مقتدر

مهربانی را به عنوان رفتاری دوستانه با خود و دیگران در نظر بگیرید. برخی این احساس را شبیه به احساس یک مادر نسبت به فرزندش توصیف می کنند.

برای پرورش و اجازه ی ورود به احساس مهربانی کارهای زیر را انجام دهید:

به شخصی که برایش احترام قائل هستید یا تحسینش می کنید فکر کنید.

شاید بخواهید شخصی را که مورد تحسینتان است به یاد آورید. این شخص می تواند یکی از آشنایان یا فردی در جامعه یا زندگی معنوی که مورد احترام شماست باشد. چنانچه به این فرد می اندیشید دقت کنید چه احساسی دارید و ویژگی هایی را که تحسین می کنید شناسایی کنید. شما در حال برقراری ارتباط مجدد با ویژگی هایی که برایتان مهم می باشد هستید و می توانید این ویژگی ها را وارد هوشیاری خود کنید.

افکارتان را به کسی که دوستش دارید معطوف کنید.

سعی کنید به شخصی غیر از همسر یا شریکتان فکر کنید شاید شخصی که در گذشته، صمیمانه از شما حمایت کرده و به شما عشق بخشیده است به خاطر بیاورید که در حضور عاشقانه ی این شخص چه احساسی داشتید و دقت کنید اکنون که به او فکر می کنید چه احساسی دارید. این احساس عشق را با تنفسی آرام وارد قلبتان کنید تا بتوانید احساس مهربانی را در خود پرورش دهید.

افکارتان را به شخصی بی طرف معطوف کنید- شخصی که هیچ احساس خاصی نسبت به وی ندارید.

می توانید فروشنده ای محلی یا یک تعمیرکار را در نظر بگیرید. هر نوع تغییر احساس را در نظر بگیرید سپس با احساس عشق ارتباط برقرار کنید. این احساس را به سوی شخصی بی طرف هدایت کنید. این احساس ممکن است مانند موجی از دلسوزی و مهربانی که از شما ساطع می شود، باشد.

افکارتان را به سوی شخصی که به نظرتان مشکل می آید یا با وی ناسازگار هستید هدایت کنید.

همچنان که به این شخص فکر می کنید احساس مهربانی را در خود نگه دارید. با تنفس و حضور ذهنی آرام این انرژی را از طریق قلبتان به سوی این شخص هدایت کنید.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *